Chlamýdie

Přečtěte si co Vás zajímá...

Reklama:

obr

Co jsou to vlastně chlamýdie? Chlamýdie jsou ve své podstatě nepohyblivé bakterie, které parazitují v eukaryotických buňkách, čili i u člověka.

A právě u člověka způsobují řadu zákeřných a nepříjemných infekčních onemocnění jako jsou třeba záněty spojivek, plicní onemocnění, velmi často ale projevují také jako pohlavní choroba. Chlamýdie jsou totiž například držitelem titulu nejrozšířenější pohlavní nemoci, chlamydie příznaky poznáte jednoduše. Za jeden rok se jenom v Evropě nakazilo přes sto tisíc lidí. Ale chlamýdie se nepřenáší jenom pohlavně, další způsob přenosu infekce chlamýdií je běžná kapénková infekce, kterou se přenáší například taková chřipka. Třeba taková rakovina tlustého střeva příznakyprojeví tajněji a třeba cukrovka příznaky ukáže hned. Ostatně přes chřipku se dostáváme k dalšímu faktoru zákeřnosti chlamýdií, a to je jejich velmi těžká rozposznatelnost. Velmi snadno se totiž dá infekce chlamýdií zaměnit s mnoha běžnými onemocněními, a právě taková chřipka má velmi podobný průběh jako plicní forma chlamýdií.

Tahle těžká rozpoznatelnost má za vinu to, že velká spousta lidí nakažených chlamýdií žije v omylu, že jsou nakaženi některou z běžných lidských chorob, zatímco formou kapénkové infekce roznáší chlamýdie do svého okolí a ta se dál šíří. Chlamydijní infekce se taky vyznačují velmi dlouhodobým, někdy i celoživotním průběhem, což z nich společně s těžkou rozpoznatelností činí velmi zákeřné parazity. V dnešní době jsou nám známy čtyři druhy kapénkové infekce, a to: Chlamydia trachomatis, chlamydia pneumoniae, chlamydia psittaci a chlamydia pecorum.